Sukladno trenutno važećim epidemiološkim mjerama pravo fizičkog sudjelovanja na Kongresu imat će sudionici uz važeću EU digitalnu COVID potvrdu.

Penta Ltd. | PCO | Travel agency Izidora Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb, Croatia
+385 1 4628 604 | penta@penta-zagreb.hr
OIB: 31375495391 | ID code: HR-AB-01-080183668

SAŽETCI

ROK ZA PRIJAVU SAŽETAKA: 04.10.2021. DO PONOĆI
Produljenje roka za prijavu sažetaka: 09.10.2021 DO PONOĆI

ROK ZA PRIHVAT SAŽETAKA OD STRANE ZNANSTVENOG ODBORA: 20.10.2021.
ROK ZA PRIJAVU DIGITALNIH POSTERA: 31.10.2021

UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

– sažetak pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
– opseg standardnog sažetka: max 600 riječi
– opseg sažetka kao predavanje: max 2500 riječi
– dozvoljen upload dvije datoteke (tablica/slika)
– sažetak mora sadržavati: Uvod/ Cilj, Metode, Rezultate i Zaključak
– prikaz slučaja se piše u slobodnoj formi
– prezime i inicijal imena autora i koautora pisati bez titula
– prezime i inicijale autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
– navesti naziv institucije, grad i državu autora i koautora
– navesti e-mail adresu autora
– sažetci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor

Svi prihvaćeni sažetci prezentirati će se u obliku postera.

Najbolji sažeci po kategorijama liječnik, specijalizant i medicinska sestra/tehničar bit će nagrađeni.

UPUTE ZA PRIPREMU E-POSTERA

– online slanje e-postera biti će moguće tek nakon što Znanstveni odbor donese odluku o prihvaćenim
   sažetcima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
– svaki e-poster mora biti predan online. Autori koji su već predali svoj sažetak online moraju se prijaviti na sustav sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijave potrebno je kliknuti na “Moji sažeci”. Zatim, ispod “E-poster” je potrebno kliknuti na upload te dalje pratiti postupak. – svaki E-POSTER mora biti predan od iste osobe (korisničkog računa) koja je predala sažetak.
– dozvoljen je samo jedan E-POSTER po sažetku
– E-POSTERI ne smiju sadržavati video/audio zapise ili pokretne slike
– svi sudionici koji prijavljuju poster moraju pripremiti kratku 5-minutnu oralnu prezentaciju

1) E-POSTERI spremljeni kao JPG datoteka:

  • dimenzije E-POSTERA moraju biti 1920×1080 piksela (pejzažni format).
  • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
  • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.


2) E-POSTER izrađen u PowerPoint formatu (Save As .jpg):

  • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide u landscape formatu na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
  • dimenzije e- postera- 16:9
  • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
  • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
  • dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
  • e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.


Sukladno trenutno važećim epidemiološkim mjerama pravo fizičkog sudjelovanja na Kongresu imat će sudionici uz važeću EU digitalnu COVID potvrdu.

Penta Ltd. | PCO | Travel agency Izidora Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb, Croatia
+385 1 4628 604 | penta@penta-zagreb.hr
OIB: 31375495391 | ID code: HR-AB-01-080183668