Sukladno trenutno važećim epidemiološkim mjerama pravo fizičkog sudjelovanja na Kongresu imat će sudionici uz važeću EU digitalnu COVID potvrdu.

Penta Ltd. | PCO | Travel agency Izidora Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb, Croatia
+385 1 4628 604 | penta@penta-zagreb.hr
OIB: 31375495391 | ID code: HR-AB-01-080183668

  Ostale mogućnosti sponzorstva Do i na dan 30.9.2021. Od 1.10.2021. nadalje
Kotizacija za članove HDTM -a** 2.000 kn 2.250 kn
Redovna kotizacija ** (za sudionike koji nisu članovi HDTM- a)   2.500 kn   2.700 kn
Kotizacija medicinske sestre i tehničari** 1.300 kn 1.500 kn
  Specijalizanti, studenti i umirovljenici GRATIS (dokaz o statusu poslati tehničkom organizatoru)

Kotizacije uključuju: prisustvovanje stručnoj izložbi farmaceutskih tvrtki i predavanjima, torbu s kongresnim materijalima, koktel dobrodošlice, pauze za kavu, 2 radna ručka, kongresnu večeru te bodovanje HLK-e, HKMB-a i HUMS-a. Sve navedene cijene uključuju 25% PDV-a.

Prijave (i eventualne naknadne promjene) za sve kongresne usluge vrše se tehničkom organizatoru, dok se uplate za kotizacije sudionika vrše se na agenciju Penta d.o.o. 

Tehnički organizator kongresa: PENTA d.o.o. – Izidora Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb,

Kontakt: Ana Žunić, e-mail: ana.zunic@penta-zagreb.hr, mob. 091 4033 330


Sukladno trenutno važećim epidemiološkim mjerama pravo fizičkog sudjelovanja na Kongresu imat će sudionici uz važeću EU digitalnu COVID potvrdu.

Penta Ltd. | PCO | Travel agency Izidora Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb, Croatia
+385 1 4628 604 | penta@penta-zagreb.hr
OIB: 31375495391 | ID code: HR-AB-01-080183668